Werkwijze Farasi-Rafiki

De werkwijze van Farasi-Rafiki?
Bij ons staat de coachee centraal. Wat zijn uw sterke kanten, wat zijn uw valkuilen, wat zou u DSC00378willen bereiken? Om dit goed in kaart te brengen, beginnen we altijd met een intake. Zodat we tijdens de sessie direct met het vastgestelde thema aan de slag kunnen gaan.
Door de intake is het vooraf duidelijk welk traject er gevolgd wordt en wat de kosten hiervan zijn. Na de intake volgt een offerte waarin o.a. is opgenomen de duur en inhoud van de sessies en het te volgen traject.
Het te volgen traject wordt op maat gemaakt en afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele coachee c.q. team.

Tijdens onze sessies staat de veiligheid van mens en paard altijd voorop en uiteraard vinden de  sessies plaats in volledige privacy en vertrouwen.

Intake
De intake vindt plaats voorafgaand aan de sessie in een apart gesprek bij Farasi-Rafiki of bij de opdrachtgever.
Voordeel van op locatie bij Farasi-Rafiki is dat u meteen de bijzondere sfeer ervaart en direct kunt kennismaken met de paarden.IMG_0235
De intake bij een team vindt plaats met de manager en 1 medewerker en/of aan de rand van de ring door middel van vraagstelling voor de individuele werknemers.

Sessie
Zowel bij een individuele sessie als bij een groepssessie wordt aan het begin van de sessie nog even kort het thema besproken.
Daarna gaan we naar buiten om een oefening met het paard / de paarden te doen.
Er wordt gevraagd om een bepaalde oefening of oefeningen uit te voeren met het paard: met het team of individueel.
Belangrijk hierbij is dat het paard mag niet mag worden meegenomen aan het halster of deken o.i.d. en mag verder niet worden opgejaagd, tenzij nadrukkelijk aangegeven.
Aan de hand van de oefening, de vraagstelling en de reactie van het paard en coachee wordt het thema verder uitgediept en verheldert door middel van de 4-assen van verandering of opstelling.

Afsluiting
Bij de nabespreking wordt stilgestaan bij de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan door de individuele coachee en/of het team.

Coachingsthema’s
In overleg met coachee wordt het thema bepaald. Dit kan onder meer zijn op het gebied van:
Individuele ontwikkeling
Rouw- en verlies verwerking
PTSS
Transitiebegeleiding
Leiderschap
Samenwerking
Teamvorming/ teambuilding
Teamontwikkeling

Coachingssysteem
Er wordt gewerkt met een doelgerichte aanpak door het gebruik van de 4 assen van verandering:

assenAs 1: motivatie
As 2: inzicht
As 3: Creëren
As 4: Verankeren

Na iedere sessie wordt een verslag gemaakt met, indien van toepassing, aanbevelingen. Bij het verslag zit een kopie van de kaart met uitleg om nog eens rustig door te nemen.
Het verslag wordt binnen 1 week na de sessie verstuurd. Naast het verslag met de aanbevelingen en evt. oefeningen, maken we gebruik van een werkboek waar de coachee mee aan de slag kan tussen de sessies door.

Tussen de sessies is begeleiding op afstand mogelijk.

Voor meer informatie of een afspraak neem contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *